Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Наказ про введення в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього руху

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

  1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
  2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов'язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

  • Сертифікати про акредитацію освітніх програм (використовуємо програми МОН);
  • Мова (мови) освітнього процесу - українська;
  • Напрями наукової та мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
  • Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
  • Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - відсутній;
  • Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства: 
  • Фінансово-господарська діяльність;

Немає коментарів:

Дописати коментар